fbpx
Vedaja kindlustus ja vastutus
KINDLUSTUSLIIGID

VEDAJA VASTUTUSKINDLUSTUSE JA VABATAHTLIKU VEOSEKINDLUSTUSE ERINEVUSED

Autode ja mootorrataste maanteetranspordi veol vastutab vedaja tema süül tekkinud kahjude eest maksimaalse piirmäärani 8,33 SDR (Special Drawings Right)/kg ehk umbes kümne euroni kauba brutokilogrammi kohta (tuntud kui vedaja vastutuskindlustus ehk CMR kindlustus). Transpordil tekkinud kauba kahju puhul tekib kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu ning vedaja vastutuse eest ei pea veo tellija (kauba omanik) eraldi maksma. Samas enamike veetavate autode ja mootorrataste puhul ei kata 8,33 SDR/kg hüvitispiir ligilähedaseltki nende reaalset turuväärtust. Samuti laieneb vedaja vastustuskindlustus vaid vedaja süül tekkinud kahjudele ega kata näiteks varguse-röövimise jms riske.

Veosekindlustusega kindlustatakse veetavaid sõidukeid ja mootorrattaid nende transportimisel täies ulatuses nende reaalses väärtuse kui ka kaetud riskide osas. Veosekindlustus annab vajaliku kindlustuskatte juhtudel, kus vedaja vastutuskindlustuse järgsest hüvituspiirist ei piisa ja/või ei ole vedaja vastustuskindlustuse tingimuste järgselt tegemist hüvitatava kahjujuhtumiga.

Veosekindlustusel on kolm erinevat võimalikku katteulatust:

  • ICC A – kõige laiem veosekindlustuse kate, millega on kaetud kõik veose kahjud, sh peale- ja mahalaadimisel tekkida võivad kahjud. Välistusteks on tahtlus, veose tavaline leke, tavapärane kulumine, loomulik kadu, sobimatu pakend, veose loomulik omadus või sobimatu transpordivahend;
  • ICC B – loetletud riskidega lai veosekindlustuse kate: tulekahju, plahvatus, transpordivahendi kokkupõrge, ümberminek, teelt väljasõit, madalikulesõit, uppumine, veose lossimine hädasadamas, üldavarii, ohverdus laeva päästmisel, maavärin, vulkaanipurse, pikselöök, mere-, järve-, jõevee tungimine transpordivahendisse, ladustamispaika, pakkeühiku häving üle parda uhtumisel või laadimisel;
  • ICC C – loetletud riskidega kitsas veosekindlustuse kate: tulekahju, plahvatus, transpordivahendi kokkupõrge, ümberminek, teelt väljasõit, madalikulesõit, uppumine, veose lossimine hädasadamas, üldavarii, ohverdus laeva päästmisel.

ICC A erineb ICC B ja ICC C kaitsetest ka selle poolest, et tõendamiskoormus lasub kindlustusandjal. Kui klient tõendab kahjustuse/kadumise toimumist, siis eeldatakse kindlustusjuhtumit, kuni kindlustusselts ei tõesta vastupidist, näitena ICC C puhul peab klient vaidluse korral tõestama, et kahju tekkis mõne loetletud riski tõttu.

Umbes 80% kõigist veosekindlustuspoliisidest vormistatakse ICC A klausli järgselt.
Total: